Projektijuhtimine ja järelevalve

Projektijuhtimise ülesanne on tagada projekti eesmärkide saavutamine planeeritud eelarves ja ajakavas. Õigete kompetentside kõrval on väga oluline osa kogemusel.

Leego Hanssoni projektijuhtimise töövõtted on lihvitud paljudes edukates arendusprojektides. Meie metoodika tagab muuhulgas projekti sujuva jätkumise projektijuhi eemalviibimise või vahetuse korral. Projektis esindame tellijat ka juhtrühma tasemel.

Leego Hanssoni koordineeritud projektides kehtib dokumenteerimise ABC-rusikareeglid:

A. Kogutud teadmised ja otsused ei tohi kaduma minna!
B. Mida pole kirjas, seda pole olemas!
C. Tervik peab säilima, st. mis on tervik ja kus hetkel ollakse!

Tellijajärelevalve tagab projektis IT heade tavade järgimise ja tellija huvide kaitse. Leego Hanssoni eksperdid on kogenud tellija huvide eest seisjad.

Professionaalsuse juurde käib oskus elegantselt hoida tasakaalu protsessi sekkumise ja kõrvalekallete lubamise vahel.

Teenusega seotud projektid