IT-juhtimine ja nõustamine

IT-juhi tööpõld on väga mitmekülgne ja ettevõtteti erinev. Olulisemad ülesanded on IT strateegia ja äristrateegia kooskõlla viimine, arendustööde, IT meeskonna ja andmekaitse juhtimine ning juhtkonna nõustamine.

Strateegiline IT-juht ei ole ammu enam pelgalt tehnoloog, vaid peab edukalt välja kandma mitu rolli samaaegselt: teenusepakkuja, äritegevuse võimaldaja, äripartner, strateegiline visionäär ja ettevõtte juhtivtöötaja.

Leego Hanssoni professionaalsed IT-juhtimise praktikud viivad läbi nii juhtimise projekte, kui on valmis andma advokaatidele sarnaselt tunni kaupa taktikalist ja strateegilist IT-nõu.

Teenusega seotud projektid