ISKE juurutamine

Riiklike ja kohalike omavalitsuste andmekogude andmeturbe tagamisel peab lähtuma etalonturbe süsteemist ISKE.

Sageli töötaja ei suuda iseseisvalt hinnata meetmete rakendatust, kuna ISKE kataloogis on meetmete kirjeldamisel kasutatud spetsiifilist sõnavara, mille seost igapäevase tegevusega on raske tabada, kui puudub varasem ISKE kogemus.

Siinkohal tulevad appi Leego Hanssoni konsultandid, kelle tugevus on jätkusuutlike ja praktiliste lahenduste leidmine mahukas ja keerulises ISKE süsteemis. Konsultatsiooni töövormiks on ühisaruteludel ning ajurünnakutel põhinevad töötoad.

Töötubade meetodi eelisena:

  • saab töörühma liige ajurünnaku käigus praktilise koolituse ning mõistab oma valdkonna meetmete ja ISKE seoseid;
  • on töötoa lõpuks saavutatud soovitud tulem ning ei ole vaja teha märkimisväärset kodutööd;
  • tajub töörühma liige paremini meetmete olulisust asutuse kontekstist lähtuvalt. Meetmete arutelu käigus ilmestab nõustaja meetmeid praktiliste näidetega;
  • on töörühma liikmel edaspidi lihtsam hoida korrad ja protseduurid vastavuses asutuse vajadustega ning kirjeldatud meetmeid juurutada;
  • kasutatakse töörühma liikme tööaega efektiivsemalt.

Teenusega seotud projektid