Hanke koordineerimine

Hankeprotsessi eesmärk on leida eelseisva töö jaoks parim pakkumine. Asjakohaste hindamiskriteeriumite kõrval on oluline olla sisuliselt veendunud pakkuja võimekuses teostada projekt pakutud ajakava ja eelarve piires.

Leego Hanssoni eksperdid on viinud läbi palju hankeid nii avalikus kui erasektoris ja tagavad tellijapoolse IT-pädevuse hankeprotsessis, sh. läbirääkimistel.

Teenusega seotud projektid