Vii ellu

Arenduse juhtimise meeskond

Infohalduse hetkeolukorra mõistmisest ja heast plaanist pole kasu, kui sellele ei järgne efektiivset elluviimist.

Leego Hanssoni konsultandid on elluviimise eksperdid.

Oleme ettevõtete partneriks:

  1. IT-juhtimises
  2. uute lahenduste hankimise ja  juurutusprotsessi juhtimisel
  3. andmeturbe mõistlikul korraldamise juhtimisel

Me aitame korraldada infohalduse valdkonda professionaalselt püsivalt või oleme ajutiselt abiks arengu kõrghetkedel.

Teenusega seotud projektid