Toimepidevuse planeerimine

Toimepidevus ehk talitluspidevus on protsesside järjepideva toimimise suutlikkus ja taastamise võime pärast katkestust.

Protsesside all mõistetakse enamasti kahte liiki tegevusi - teenuse osutamist või toote valmistamist. Toimepidevuse tagamisel on eesmärgiks, et ettevõte või asutus oleks kindlustatud erinevate riskide vastu ja saaks katkestuse korral võimalikult kiiresti oma põhitegevust jätkata.

Toimepidevuse tagamine on sisuliselt elementaarne kontseptsioon, mida on vähemal või suuremal määral rakendatud aastasadu. Juba keskaja rätsep tegeles toimepidevuse tagamisega hankides tagavarakäärid.

Kätte on jõudnud ajastu, kus protsessid ja neid toetavad süsteemid on muutunud oluliselt keerulisemaks. Seetõttu on toimepidevuse tagamine tänapäevases infoühiskonna võtmes võrdlemisi uus kontseptsioon. Paljud ettevõtted ja asutused on tegelenud riskide maandamisega ning jätkusuutlikkuse aspektid igapäevatöö raames läbi mõelnud, kuid toimepidevusplaanide koostamine on uus distsipliin, mille teadvustamine ja rakendamine võtab veel aega.

Leego Hanssoni konsultant aitab ettevõttel kirjeldada otstarbekaid viise häirete korral ajutiste abinõude rakendamiseks ja normaalse olukorra võimalikult kiireks taastamiseks.

Teenusega seotud projektid