Lähteülesande koostamine

Uus majandus-, dokumendihaldus-, kliendihaldustarkvara või põhitegevust toetav infosüsteemi rakendus nõuab tõsisemat planeerimist ja muudatuste juhtimist. Esmalt tuleb luua lähteülesanne, mis kirjeldab süsteemselt, osapooltele arusaadavalt ja mõõdetavalt kliendipoolseid vajadusi, nõudeid ja rõhuasetusi. Asjalik lähteülesanne.

Lähteülesande koostamisele järgneb enamasti hankenõuete kirjeldamine ja hanke koordineerimine. Hankeprotsessi eesmärk on leida eelseisva töö jaoks parim pakkumine. Asjakohaste hindamiskriteeriumite kõrval on oluline olla sisuliselt veendunud pakkuja võimekuses teostada projekt pakutud ajakava ja eelarve piires.

Leego Hanssoni tugevus, läbi IT juhtimise alaste teenuste laia spektri, on ettevõtte põhitegevusest tulenevate vajaduste ja nõuete suurepärane mõistmine. Meie koostatud lähteülesanded aitavad koostööpartneritel teha õigesti tasakaalustatud pakkumisi. Samuti on Leego Hanssoni eksperdid on viinud läbi palju hankeid nii avalikus kui erasektoris ja tagavad tellijapoolse IT-pädevuse hankeprotsessis, sh. läbirääkimistel.

Teenusega seotud projektid