Arengukava koostamine

IT strateegilised põhimõtted ja arengukava annavad aluse ettevõtte vajadustele ja eduteguritele vastava infosüsteemi säästlikuks ja terviklikuks arendamiseks.

IT-valdkonnas on võimalik kiiresti kulutada palju raha. Põnevate akronüümidega palistatud serverid, kettamassiivid, infosüsteemi rakendused, viirustõrjed, rämpspostifiltrid, tarkvara litsentsid, võrguseadmed, sülearvutid ja paljud teised vahvad tooted maksavad tublisti.

Teisalt - õige lahendus võib kordades suurendada töötajate efektiivsust, vähendada kulusid ja tõhustada planeerimist. Võimalikuks võivad saada tegevused, mida füüsiliselt või emotsionaalselt ei olnud võimalik enne teha. Ettevõtted ja asutused, kes on planeerimises edukad, suudavad oma IT-investeeringutest võluda välja kordades rohkem ärile edu toovat kasu kui need, kes teevad lihtsaid, hetkel moes olevaid soetusi.

Arengukava koostamine on võimalus ning kohustus! Läbi kaaluda on vaja olulised küsimused:

  • Millises seisus oleme täna?
  • Millised on ohud ja võimalused lähemas või kaugemas tulevikus?
  • Kuidas oma tegevusi paremini korraldada?

Leego Hansson konsultant aitab koostöös ettevõtte võtmeisikutega valida mõistliku komplekti infosüsteemi arengutegevusi, lähtudes infosüsteemi hetkeolukorrast, ettevõtte põhitegevuse vajadustest ja standardite soovitustest.

Teenusega seotud projektid