Planeeri

Arenduse juhtimise meeskond

IT-valdkonna arendamisel on oluline omada taktikaliste igapäevategevuste kõrval ka ettevõtte põhitegevuse vajadusi ja arenguid arvestavat IT-strateegiliselt vaadet.

Infotehnoloogia peab toetama ettevõtte strateegiate teostamist ja toimima seejuures laitmatult. Selged sihid ja arengukava aitavad valida kõige asjakohasemaid tegevusi ja jätkusuutlikumaid investeeringuid tänasest edasi.

Ettevõttel on kolm suurt IT-strateegilist küsimust:

  • Milliseid rakendusi ja teenuseid on ettevõttel vaja?
  • Milline IT-taristu on piisav?
  • Kes ja kuidas infosüsteemid töökorras hoiab?

Infosüsteemi rakenduste arendamise või hankimise eel tuleb koostada asjalik lähteülesanne, mis kirjeldab süsteemselt, osapooltele arusaadavalt ja mõõdetavalt kliendipoolseid vajadusi, nõudeid ja rõhuasetusi.

Ettevõtte infohalduse jätkusuutlikkuse tagamise üks meede on toimepidevuse plaan. Toimepidevus ehk talitluspidevus on protsesside järjepideva toimimise suutlikkus ja taastamise võime pärast katkestust.

Teenusega seotud projektid