Hetkeolukorra hindamine

Meie töö toob esile, mis on tähtis ja mis on puudu - Erkki Leego, juhtivpartner

Hetkeolukorra hinnang annab põhjaliku ülevaate ettevõtte infosüsteemi ja selle teenindamise seisust. IT strateegilised põhimõtted ja arengukava annavad aluse ettevõtte vajadustele ja eduteguritele vastava infosüsteemi säästlikuks ja terviklikuks arendamiseks.

IT-valdkonnas on võimalik kiiresti kulutada palju raha. Põnevate akronüümidega palistatud serverid, kettamassiivid, infosüsteemi rakendused, viirustõrjed, rämpspostifiltrid, tarkvara litsentsid, võrguseadmed, sülearvutid ja paljud teised vahvad tooted maksavad tublisti.

Teisalt - õige lahendus võib kordades suurendada töötajate efektiivsust, vähendada kulusid ja tõhustada planeerimist. Võimalikuks võivad saada tegevused, mida füüsiliselt või emotsionaalselt ei olnud võimalik enne teha. Ettevõtted ja asutused, kes on planeerimises edukad, suudavad oma IT-investeeringutest võluda välja kordades rohkem ärile edu toovat kasu kui need, kes teevad lihtsaid, hetkel moes olevaid soetusi.

Leego Hansson eksperdid viivad hindamise käigus läbi intervjuud võtmeisikutega, analüüsivad olemasolevat dokumentatsiooni ja teostavad asjakohased tehnilised testid. Koostöös ettevõtte võtmeisikutega valitakse mõistlik komplekt infosüsteemi arengutegevusi, lähtudes infosüsteemi hetkeolukorrast, ettevõtte põhitegevuse vajadustest ja standardite soovitustest.

Meie eksperdid on aidanud kütuse jaemüüjal Olerexil süsteemselt aru saada IT hetkeolukorrast, planeerida Tallinna linnal nutikat IT strateegiat ning põhjaliku analüüsi alusel kokku panna hetkeolukorra kirjelduse ning tegevuskava jäätisetootjale Balbiino.

Teenusega seotud projektid