Mõista

IT strateegiline juhtimine

IT-valdkonnas on võimalik kiiresti kulutada palju raha. Põnevate akronüümidega palistatud serverid, kettamassiivid, infosüsteemi rakendused, viirustõrjed, rämpspostifiltrid, tarkvara litsentsid, võrguseadmed, sülearvutid ja paljud teised vahvad tooted maksavad tublisti.

Enne investeeringute ja muutuste juurde asumist on vaja aru saada kuidas on hetkel infohalduse valdkond korraldatud, millised on kitsaskohad ja mida on vaja ettevõtte efektiivse infohalduse korraldamiseks.

Hetkeolukorra hinnang annab põhjaliku ülevaate ettevõtte infosüsteemi ja selle teenindamise seisust.

Vahel on mõistlik spetsiifilisemalt seada fookus digimaailma ohtudest tulenevate riskide maandamisele. Sel juhul kasutame andmeturbe riskianalüüsi metoodikat.

Infoturbe riskianalüüs ja sellega kaasnevad soovitused ning tähelepanekud annavad andmeturbe korraldamiseks ettevõttele õige suuna.

Teenusega seotud projektid