Teenus

Arenduse juhtimise meeskond
Firma teenus on juhtida ettevõtete infotehnoloogiliste arengute elluviimist.

Kogenud konsultandid aitavad ettevõttel:

  1. süsteemselt mõista oma infohalduse hetkeolukorda ja vajadusi
  2. planeerida arengutes järgmised praktilised sammud
  3. viia efektiivselt ellu vajalikud arengud

Ellu viimise etapid

Täidame ettevõtte IT juhi, arendusjuhi ja infoturbejuhi rolle.

Koostööprojekti mahu, fookuse ja metoodika valime soovitava arengu järgi.