Teadmushalduse põhialused

2016-04-05 - Esitlused

Erkki Leego esines 05.04.2016 Tehnopoli ja Resta korraldatud andmekvaliteedi seminaril “Parem andmekvaliteet – paremad otsused” esitlusega teadmushalduse põhialustest.


Teadmushalduse põhialused from Erkki Leego

Teadmiste jätkusuutlikkus

Ma ei mäleta, mida ma ei mäleta

Ma ei tea, mida ma ei tea

Kogemus

 • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool)
 • Osalenud üle 100 ettevõtte IT arengus
  • Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik
  • Riigikogu Kantselei, IT osakonna juhataja
  • TÜ Kliinikum, informaatikateenistuse direktor
  • Leego Hansson, juhtivpartner
 • Leego Hansson
  • IT juhtimise- ja konsultatsiooniettevõte
  • Nõustab ettevõtteid infotehnoloogia efektiivsel rakendamisel
  • Rollid: IT juht, IT arendusjuht, infoturbejuht

Teadmus on ettevõtte vara

Kolm põhiülesannet:

 1. Koguda jooksvalt kokku teadmiste “kuhi”
 2. Leida “kuhjale” mõistlik jätkusuutlik vorm ja struktuur
 3. Kasutada teadmust efektiivselt

Erinevad infoallikad

 • Dokumendid
  • Elektroonilised
  • Paberdokumendid
 • E-kirjad
 • Koosolekute märkmed – salvestused
 • Telefonivestlused
 • Chat vestlused
 • Tööde register
 • Fotod
 • Faktid ja nipid

Informatsiooni kättesaadavus

Teadmus versus kirjeldus

Andmete hulk kasvab tohutult

Informatsiooni sünkroniseerimine

 • Erinevad asukohad, rakendused, teenused, seadmed
  • Sama rakendus/teenus ja erinevad seadmed
  • Sama info ja erinevad rakendused/teenused
  • Võrgus / võrguta / mõlemad

Säilimise tagamine

 • Milline info on tähtis?
 • Kus on originaalid?
 • Kuidas on korraldatud varundamine?
  • Mis info?
  • Kui sageli?
  • Kes ja kuidas?

Andmeturbe tasakaal

 • Kolm andmeturbe komponenti
  • Konfidentsiaalsus
  • Terviklus
  • Käideldavus
 • Privaatsus/konfidentsiaalsus vs. käideldavus
 • Terviklus vs. meeskonnatöö
 • Vajadus suurema kättesaadavuse ja paindliku jagamise järele
  • Juurdepääsu andmine ja eemaldamine

Geeniandmete turvamine

Teadmushalduse põhimõtted

 • Teadmushaldus peab olema terviklik ja tegelema kõigi infovaradega
  • Dokumendid, e-kirjad, vestlused, märkmed, …
 • Jätkusuutlik teadmus koguneb tavapärase töö osana
 • Teadmus on hallatud nii, et teema, asjaajamine või projekt on päevapealt ülevõetav teise töötaja poolt
 • Teadmushaldus on pidevas arengus ja vajab koordinaatorit

Teadmushalduse nippe

 • Kõik infovarad asuvad organisatsiooni kontrolli all olevas keskkonnas
 • Esimesest mustandist alates asuvad dokumendid ja muud infovarad õiges kohas
 • Aruteludes eelistatakse kirjalikke vorme
 • Paberdokumendid teha elektrooniliseks
 • Koosolekutel võetakse aluseks õiges kohas asuv dokument ja täiendused salvestatakse kohe õigesse kohta
 • Märkmed ja otsused koosoleku käigus seinal
 • Info haldamise ja vormindamisega seotud reeglid peavad olema praktilised. Kus võimalik, kasutada eeltäidetud alusvorme
 • Reeglite täitmisel tagada distsipliin, eriti alguses
 • Teadmushaldusele määrata koordinaator ja tekitada „naabrivalve“

Failisüsteem/dokumendihoidla

 • Kõik dokumendid esimesest mustandist alates ettevõtte serveris
 • Iga faili jaoks üks õige koht
  • Peab kehtima eeldus – kui faili selles asukohas ei ole, siis teda ei ole olemas
 • Struktuur hoolega läbi mõeldud
  • Võimalikult lame – mitte rohkem kui 3 taset
  • Arvestatud juurdepääsuõigusi ja töökorralduse mugavust–

Failinimi teadmuse kandjana

 • Failinimi mõistetav erinevate inimeste poolt erinevatel aegadel
  • Unikaalne, sisu peegeldav, praktiline
  • Hea praktika – failinimes on dokumendi pealkiri
 • Muster kolmest elemendist
  • “Pealkiri” “Versioon” “Muutja”
 • Näited:
  • “Teadmushalduse põhialused 2016-04-05 0.01 Leego.pptx”
  • “Leego Hansson IT taristu kirjeldus 1.0 Leego.docx”
 • Versioneerimine toetab meeskonnatööd ja vähendab segadusi–

Dokumendi välimus

 • Metaandmed päises ja jaluses
  • Väljatrükk peab olema ka jätkusuutlik
  • Pealkiri, autor, versioon, aeg, asukoht, muutuste logi

Teadmushaldus

 • Teadmushaldus aitab tagada efektiivsust ja jätkusuutlikkust
  • Ma ei mäleta, mida ma ei mäleta
  • Õige informatsioon õigel ajal õiges kohas

Tänan!

Kui on tahe, on ka võimalus!


Erkki Leego, erkki.leego@www.leegohansson.com, www.leegohansson.com

 

Tagasi