Tarkvara tellijapoolne testimine

2014-04-24 - Esitlused

Eveli Punga ettekanne tarkvara tellijapoolse testimise tagasiside andmisest arendajale. Esitletud 23. aprillil 2014 advokaadibüroo SORAINEN ja Hansson, Leego & Partner ühisel ärihommikul IT arenduste elluviimisest.

Tarkvara tellijapoolse testimise tagasiside arendajale from EveliPung

Millise kogemuse pealt räägin

 • Uurimisvaldkonnad
  • „Kasutajaliideste kavandamine Arvutiabi infosüsteemi näitel“ (BSc)
  • „Toimepidevuse tagamine ja korraldus avalike teenuste osutamisel Eestis“ (MSc)
 • Eredaimad kogemused
  • Infosüsteem: ~1 000 000 dokumenti kuus
   • Äriprotsesside disainimine ja tõrkekindluse tagamine
  • Infosüsteem: 3 milj. EEK arenduseelarvega tellijale üle antud valmis rakendus
   • Testimise konsultandina 40 sekundiga kasutuskõlbmatuks muutmine tellijatestimise faasis
 • Kirjasõnas
  • Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu kaasautor
  • IT juhtimise head tavad koolis kogumiku kaasautor

Roll arendusprotsessis

 • Arendaja ülesanne on läbi viia süsteemi esialgne testimine toimiva lahenduse saavutamiseks.
 • Tellija testib ja hindab funktsionaalsust sisuliselt, mängides kasutajaliideses läbi oma äriprotsesse.

Testimine on kvaliteedikontroll

 • Peame veenduma, et arendus on valmis vastuvõtmiseks
  • Tellija teab kõige paremini oma äriprotsesside nüansse ja oskab viidata valminud arenduse puudustele.
  • Soovime süsteemi, mis aitab töö ära teha lihtsamalt, kvaliteetsemalt ja efektiivsemalt, mitte vastupidi.
 • Ohud
  • Projekt on kaua kestnud ja inimesed hakkavad väsima
  • Arendusraha on otsas
  • Tähtajad lähenevad või on juba ületatud
  • Töötajatel on vaja põhitegevusega tegeleda
  • „Võtame lihtsalt vastu ja hakkame kuidagi kasutama!“

Tellija vastutus

 1. Tellija testmeeskonna koostamine
 2. Testimiseks aja leidmine ja selle läbiviimine
 3. Tähtaegadest kinni pidamine
 4. Korrektne tagasiside andmine
 5. Veendumine, et arendus on valmis vastuvõtmiseks

Testimise korraldus

Mille alusel testime

 • Arendaja vastutus
  • Seadistada testkeskkond
  • Luua testandmed
  • Koostada testimise juhend ja alusmaterjal
 • Mida võtame aluseks
  • Testlood
  • Kasutuslood
  • Lähteülesanne
  • Nõuded
  • Kuidas käituda, kui ei olegi millegi vastu testida?
 • Testimise sisend peab võimaldama hinnata, kas arendus vastab vajadustele ja kokkulepitud nõuetele.

Mida testime

 • Funktsionaalsus
  • Terviklikkus: kas vajalik on olemas
  • Korrektsus: kas olemasolev töötab vigadeta ja nii nagu äriprotsess ette näeb
 • Kasutatavus
  • Tõrkekindlus: sisestamise kontrollid, vahesalvestamised, vaadete laadimise kiirus, …
  • Intuitiivsus: elementide paigutus, pealkirjad, loogiline navigatsioon, …
  • Juhised: juhtinfo, veateated, dokumentatsioon, …
 • Turvalisus
  • Konfidentsiaalsus: vastupidavus läbistustestidele
  • Käideldavus: vastupidavus koormus- ja jõudlustestidele
  • Terviklikkus: kas süsteemi kohta salvestatakse korrektselt kontrolljälgi (logid, turvateavitused)

Kuidas testime

 • Positiivsed vs negatiivsed stsenaariumid
 • Mida peab süsteem tegema ja mida süsteem ei tohi lubada

Tagasiside andmine

 • Tähelepanekud
  • Vead
  • Kõhklust tekitavad kohad
  • Ei saanud testida või väljundit ammendavalt kontrollida
 • Tagasiside vormistamine
  • Test- või kasutusloo number ja nimetus
  • Süsteemi alamosa või moodul – kirjeldada võimalikult suure täpsusega, kus viga või puudus esineb
  • Tähelepaneku lühikirjeldus ja detailne kirjeldus – millises rollis ja õigustes tegevus tehti, millised andmed sisestati ja mis tulemuseks tuli, kuidas peaks välja nägema õige tulemus

Näpunäited

 • Tagasiside peab olema konstruktiivne ja heasoovlik
  • Vigadele ja puudustele tähelepanu juhtimise eesmärk on tagada nende parandamine, mitte teisele osapoolele etteheidete tegemine.
 • Tagasiside andmine on tsükliline protsess
  • Mõnikord on vaja mitu ringi tagasisidet arendaja ja tellija vahel, et kõik puudused saaksid välja lihvitud.
 • Sõbralikku ja kannatlikku meelt!

Tänan!

Tagasi