VTA infosüsteemi täienduste analüüs

juuni 2012 – november 2012

Kirjeldus

Põllumajandusministeeriumi tellimusel tutvus Hansson, Leego & Partner Veterinaar- ja Toiduameti Toidukontrolli infosüsteemi (edaspidi TKIS) ja Söödaregistri rakendusega ning viis läbi mitmeid intervjuusid võtmeisikutega. Kogunenud tähelepanekute alusel koostati TKIS-il ja Söödaregistril põhinev Järelevalve infosüsteemi lähteanalüüs.  Järelevalve infosüsteem koosneb toidukontrolli infosüsteemist, söödaregistrist ning järelvalvetasude, riigilõivude ja aruandluse süsteemist.

1. jaanuarist 2014 peab tööle hakkama ühine toidu- ja söödaregister, mis koondab käitlejate andmed ning teatatud ja tegevusloa saanud ettevõtete loetelu. Toidukäitlejate hulka arvatakse ka toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete (TKM) käitlejaid.

Tulemid

  1. Lähteülesanne
  2. Arenduskava
  3. Põhjalikud intervjuude memod