Valvetelefoni ülesandepüstituse koostamine

jaanuar 2008 - aprill 2008

Kirjeldus

Keskkonnainspektsiooni tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner ülesandepüstituse Valvetelefon 1313 infosüsteemile.

Kirjeldati Keskkonnainspektsiooni vajadused ja nõuded valvetelefoni 1313 kaebusteregistri ülemikuks Häirekeskuse infosüsteemile. Analüüsiti 1313 valvetelefoniga seotud tööprotsesse, sissetulnud kõnesid ja juhendeid. Koondati ülevaade KKIs olemasolevate rakenduste funktsionaalsusest. Kirjeldati Häirekeskuse infosüsteemidega seotud andmebaasid ja registrid.

Tulemid

  1. Nõuded ÕRAKi arendamiseks
  2. Põhiprotsesside kirjeldused
  3. ÕRAKi seoste kirjeldused teiste rakendustega
  4. Põhjalikud intervjuude memod