Valmose arenduse konsultatsioon

detsember 2011 – veebruar 2013

Kirjeldus

Valmos OÜ tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner põhitegevust toetava äritarkvara, StockMaster hetkeolukorda, sõnastas valdkondade vajadused ning koostas tegevuskava rakenduse edasiseks arendamiseks. StockMasteri äritarkvara peamised funktsioonid on

  1. Valmistoodangu ja ostuspooni lattu võtmine;
  2. Valmistoodangu laopidamine;
  3. Valmistoodangu müümine;
  4. Lao inventeerimine;
  5. Valmistoodangu sorteerimine;
  6. Reklamatsioonide haldamine.

HLP viis läbi hanke uue arenduspartneri leidmiseks. Arendusprojektis tagas HLP konsultant Valmose poolse tellijajärelevalve.

Tulemid

  1. Äritarkvara StockMaster  hetkeolukorra kirjeldus
  2. Tegevuskava rakenduse arendamiseks
  3. Hankedokumendid arenduspartneri leidmiseks