Valimiste infosüsteemi arengukava koostamine

august 2012 – september 2012

Koostöö HLPga võimaldas saada kindluse edasiste sammude osas VIS arendamisel. Kindel partner kuna kokkulepped peavad. Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu

Kirjeldus

Vabariigi Valimiskomisjoni tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner valimiste infosüsteemi (VIS) arengukava.

Konsultandi ülesanne oli hinnata VIS hetkeolukorda ja tarkvara edasiste arenduste võimalikke valikuid. Hinnangu andmiseks koondati võtmeisikute senine teadmus ja dokumentatsioon ning kirjeldati võimalikke tegevusstsenaariume.

Arengukava dokumendis kirjeldati tarkvara arenduse stsenaariumid koos argumentidega, muudatused tööprotsessides ja tööjaotuses, platvormide ja versioonide valikud, kriitilised edutegurid ja tegevuskava.

Arengukava esitleti Vabariigi Valimiskomisjonile.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. VIS arenduste visioon
  3. VIS arengukava
  4. Tulemite esitlus