Ühistranspordi infosüsteemide analüüs

mai 2006 - juuli 2006

Kirjeldus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja AS Regio juhtimisel kaardistas Hansson, Leego & Partner ühistranspordi olukorda ja vajadusi, analüüsis olemasolevate ühistranspordi infosüsteemide funktsionaalsust ning tegi ettepanekud olemasolevate infosüsteemide muutmiseks või uute loomiseks.

Loodud spetsifikatsioon oli mõeldud järgnevate ühistranspordi infosüsteemide detailanalüüsiks.

Tulemid:

  1. Ettepanekud olemasolevate infosüsteemide muutmiseks või uute loomiseks
  2. Spetsifikatsioon järgnevate ühistranspordi infosüsteemide detailanalüüsiks