TÜ ISKE konsultatsioon

august 2014 - tänaseni

Kirjeldus

Tartu Ülikool soovib kaasata asutuse infoturbe arendamisel kogenud väliseid eksperte. HLP võeti appi infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi ISKE rakendamisel.

Tartu Ülikoolil on väga laialdane infosüsteemide võrgustik – ligikaudu 400 serverit, kus hallatakse tuhandete töötajate ja õpilaste õppe- ning teadustöö jaoks vajalikke andmeid. Vajati kompetentset eksperti, kes aitaks orienteeruda ISKE meetmete rägastikus ja tagada andmeturbe efektiivne rakendamine.

HLP konsultant nõustab jooksvalt Tartu Ülikooli infoturbe juhti ISKE meetmete juurutamisel. Töö toimub töötubade meetodil, kus on kaasatud nii IT-osakonna juhid, infotehnoloogia spetsialistid kui ka süsteemiadministraatorid. Analüütikul on oluline roll infoturbe alase dokumentatsiooni korrastamisel ja väljatöötamisel.

Tulem

  1. Tartu Ülikooli infoturvet käsitlev dokumentatsioon wikis

 

12.08.2015