TMB infosüsteemi arenduse juhtimine

juuni 2014 - jaanuar 2016

Kirjeldus

TMB Element tellimusel koordineeris Leego Hansson betoonelementide tootmise infosüsteemi Favourite Concrete (FC) arendust.

Projekti eel viis Leego Hansson läbi hetkeolukorra hindamise, mille käigus selgitati välja, et arendusprotsessi on vaja kaasata analüütik-projektijuht, kes juhiks arendust mõtestatult kokkulepitud suundades, koguks sisendit kõikidelt valdkondadelt ning hoiaks koos ettevõtteülest tervikpilti.

Esindasime TMB-d FC arenduse juhtimisel. Konsultant kirjutas koos TMB valdkonnajuhtidega arenduste detailsed spetsifikatsioonid ning selgitas vajadusi arendajale. Spetsifikatsioonide alusel realiseeritud lahendusi testis kõigepealt Leego Hanssoni assistent. Piisavalt töökindlat lahendust demonstreeriti tellijale testkeskkonnas, kus ta sai oma käega järgi proovida, kas kõik töötab nii, nagu ette nähtud. Mahukamate arenduste töökeskkonda viimise eel korraldati ühistestimise päevi. Nii leiti kõige kiiremini kitsaskohad.

Koostööpartnerite efektiivseks infovahetuseks kutsus HLP konsultant lisaks arendus- ja analüüsikoosolekutele iga kuu alguses kõik osapooled eelmise kuu kokkuvõtet kuulama ja ühiselt arendusprioriteete arutama. Projekti jooksul kujunes tugev ühtse meeskonna tunne.

Ma poleks ealeski arvanud, et betoon võib nii põnev olla. Nüüd, aasta hiljem, vaatan linnas jalutades kõiki betoonehitisi siira heldimustundega. – Eveli Pung, analüütik-projektijuht

Tulemid

  1. Arendus- ja hoolduslepingud;
  2. Arendusmetoodika ja arendusprotsessi juurutamine;
  3. Arenduskeskkondade juurutamine;
  4. Arendusdokumentatsiooni aluspõhi ja struktuur;
  5. Süstematiseeritud arendusdokumentatsioon;
  6. Arendusplaan;
  7. Arendusspetsifikatsioonid;
  8. Üleminek uue generatsiooni lahendusele;
  9. Turvaaudit.