Tartu Ülikooli IT visiooni koostamine

jaanuar 2011 - aprill 2011

Kirjeldus

Tartu Ülikooli tellimusel koostas HLP ülikooli IT visiooni aastateks 2011 – 2015. Peamiste huvigruppide esindajatega ning arenduspartneritega viidi läbi küsitlused infosüsteemide hetkeolukorra väljaselgitamiseks.

Hinnati infovarade haldamise jätkusuutlikkust asutuse toimimise seisukohalt. Selgitati välja IT positsioon organisatsioonis ja anti hinnang IT olukorrale.

Koostöös IT valdkonna vastutajatega töötati välja IT visiooni elluviimiseks vajalik tegevuskava ning rakendamise juhend.

Tulemid

  1. Hinnang IT olukorrale
  2. Põhjalikud intervjuude memod
  3. IT strateegia ja tegevuskava 2011-2015
  4. IT strateegia rakendamise juhend.