Tartu Linnavalitsuse ISKE nõustamine

august 2008 - detsember 2008

Kirjeldus

Tartu Linnavalitsuse tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner Tartu linnavalitsuse infoturbe olukorda ja nõustas infosüsteemide turvameetmete süsteemi (ISKE) rakendamist.

Töö eesmärgiks oli koostada Tartu Linnavalitsuse infosüsteemi riskihinnang arvestades standardi EVS-ISO/IEC TR 13335 ohtusid ja nõrkusi. Ohtude ja nõrkuste väljaselgitamiseks intervjueeriti linnavalitsuse töötajaid, linnaarhiivi töötajaid, viidi läbi arvutite ja ruumide kohapealseid vaatlusi.

Tulemid

  1. Riskihinnang
  2. Põhjalikud memod
  3. Sisekordade ja vormide aluspõhjad
  4. Tegevuskava