Tartu Graanuli ärinõuete kaardistamine

mai 2015 - august 2015

Kirjeldus

Tartu Graanuli tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner ettevõttele lähteülesande majandustarkvara valimiseks ja aitas hankimist koordineerida.

Tartu Graanul vajas terviklikumat lahendust äriprotsesside haldamiseks, eelkõige lao ja omahinna arvutuse osas. Kasutuselolev majandustarkvara toetas ainult ettevõtte finants- ja palgaarvestust. Tootmise haldamiseks oli juhtkond koostanud hulga Exceli tabeleid, mis üksikuna täitsid oma eesmärki hästi, kuid ei võimaldanud efektiivselt ülevaadet saada.

Töö käigus tutvus HLP konsultant Tartu Graanuli töökorraldusega, viis läbi küsitlused võtmeisikutega, kaardistas majandustarkvara vajadused ja koostas lähteülesande.

Hanke koordineerimise käigus tegi konsultant majandustarkvarade analüüsi vastavalt püstitatud ärinõuetele. Eelvaliku läbinud pakkujatele saadeti hankedokumendid ning saabunud pakkumiste alusel koostati põhjalik võrdlus. HLP konsultant korraldas ja juhtis läbirääkimisi, mille tulemusena valiti sobiv partner.

Olgu su ettevõttes 10 või 10 000 inimest, laos 10 või 10 000 erinevat toodet, ka väikeste mahtude efektiivseks haldamiseks on vaja õigeid töövahendeid. Hästi läbimõeldud lahendus on aga jätkusuutlik ka ettevõtte kasvamisel. Eveli Pung, konsultant.

Tulem

  • Majandustarkvara lähteülesanne
  • Hankedokumendid
  • Majandustarkvarade võrdlus
  • Pakkumiste analüüs

 

15.08.2015