Tallmaci IT hetkeolukorra hindamine

september 2006 - oktoober 2006

Kirjeldus

Tallmaci tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner ettevõtte infosüsteemi hetkeolukorra kirjelduse ning konsulteeris sobiva ärilahenduse leidmist.

Tulemid

  1. Hetkeseisu kirjeldus
  2. Koostööleping arendajaga