Tallmaci infosüsteemi toimimise tagamine

november 2006 - aprill 2010

Kirjeldus

Tallmaci tellimusel tagas Hansson, Leego & Partner alates 01. novembrist 2006 firma infosüsteemi toimimise Eestis, Lätis ja Leedus.

Tulemid

  1. IT strateegia ja tegevuskava
  2. Arvutabi
  3. Toimiv infosüsteem
  4. Sisekorrad