Tallinna Vesi majandustarkvara lähteülesanne

november 2014 - märts 2015, november 2015

Kirjeldus

Tallinna Vesi vajas abi uue põlvkonna majandustarkvara hankimisel. Esimese sammuna oli tarvilik defineerida protsessid ning kirja panna nõuded majandustarkvarale.

Projekti käigus viisime läbi arutelud võtmeisikutega, joonistasime üles loogilise arhitektuuri ja protsessid, mõtestasime lahti erinevad liidestamisvajadused ning korjasime soovide rägastikust välja parima komplekti kooskõlalisi nõudeid.

Pärast vajaduste kaardistamist aitas Leego Hanssoni konsultant koordineerida arenduspartneri hankeprotsessi.

Tallinna Vee projektis said kokku võrdsed partnerid – HLP-l oli jaksu vedada päevapikkuseid intensiivseid arutelusid ja Tallinna Vee võtmeisikutel anda sisendit tööprotsesside tugeva reformimise ja süstematiseerimise osas. Saime unikaalse kogemuse ettevõtte asjaajamisest, kus kvaliteet, täpsus ja protsesside jälgitavus on ülimalt tähtis. Eveli Pung, konsultant.

Tulemid

  • Tehniline kirjeldus
  • Eelarvestamise kirjeldus
  • Hanke dokumentatsioon