Tallinna Kiirabi infosüsteemi korrastamine

juuni 2006 - november 2006

Kirjeldus

Tallinna Kiirabi tellimusel koordineeris Hansson, Leego & Partner asutuse infosüsteemi korrastamist.

Koordinaator tagas arvutivõrgu kvaliteedi testimise, ümberehitustööd ning koostas infosüsteemi kasutamist reguleerivad protseduurid, mille alusel rakendati tehnilised meetmed.

Tulemid

  1. Arvutivõrgu kaabelduse projekt
  2. Arvutivõrgu ümberehituse kirjeldus
  3. Infosüsteemi kasutamise kord
  4. Optimeeritud arvutivõrk, sh testimine ja markeerimine
  5. Tegevuskava