TAI riskianalüüs ja ISKE nõustamine

november 2009 - märts 2010

Kirjeldus

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner TAI infoturbe olukorda ja nõustas infosüsteemide turvameetmete süsteemi (ISKE) rakendamist.

Nõustamise käigus loodi 20 erinevat infosüsteemi kirjelduse aluspõhja, koostati 10 sisekorda ja juhendit ning juhendati TAI spetsialiste kuidas parendada olemasolevaid infovarade loendeid.

Tulemid

  1. Riskianalüüs
  2. ISKE meetmete soovitused
  3. Põhjalikud memod
  4. Korrad ja juhised