SÜGi infosüsteemi uuendamise nõustamine

märts 2014 - aprill 2014

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner tutvus Saaremaa Ühisgümnaasiumi IT lahenduste ning nende kasutusvaldkondade ja -vajadustega. Koolile valmistasid muret vananevad seadmed ja praktilise uuendusplaani puudumine. Kool vajas abi tehnoloogiate valikul ja edasiste plaanide koostamisel.

Projekti käigus kirjeldasid kooli IT spetsialistid IKT olukorda täites lühiküsimustiku. Konsultandid vestlesid võtmeisikutega (IT spetsialistid, ametnikud, õpetajad), vaatasid kooli tehnilisi ruume ja seadmeid ning kontrollisid vastustikus kirjeldatu vastavust tegelikkusele. Kohtumistel tulid välja olulised kitsaskohad ja probleemid, millele HLP lahendusi kirjeldas.

IT-alane dokumentatsioon vaadati läbi ning jagati soovitusi olemasolevate dokumentide täiendamiseks ja puuduvate loomiseks, et tagada kooli IT toimimise jätkusuutlikkus.

Töö tulemina koostati hetkeolukorra kirjeldus, milles toodi välja tähelepanekud ning soovitused kitsaskohtade parendamiseks neljas valdkonnas: riistvara, tarkvara, IT meeskond ja kasutatavad lahendused.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Soovitused
  3. Põhjalikud memod