Strateegiline IT juhtimine

märts 2017- tänaseni

„Meie oleme Siimu töö ja Leego Hanssoniga väga-väga rahul! Kui me vaid ise jõuaksime temaga sammu pidada ja kõigi planeeritud töödega piisavalt toimetada!“ – Eha Kallas, partner

Kirjeldus:

IMG Numeri on suurim raamatupidamisteenuseid pakkuv ettevõte Eestis. Meie juurde jõudis toimekas ettevõte uuesti pärast seda, kui olime hinnanud nende IT hetkeolukorda ning ettevõtte juhtkond soovis kaasata arengute elluviimiseks appi Leego Hanssoni strateegilise IT-juhi.

Meie koostöö eesmärk on juhtida IMG Numeri IT-valdkonna korrastamist ning tagada jätkusuutlik areng, mis toetab ettevõtte põhitegevust.  IT-juht Siim nõustab IMG Numeri juhtkonna liikmeid IT otsuste tegemisel ning aitab juhtida IT-spetsialisti tööd. Omaette väljakutse selles projektis on leida sobiv tasakaal paindliku teenuse pakkumise ja IT standardiseerituse vahel, kuna raamatupidamisettevõte kasutab teenuse pakkumiseks paljusid erinevaid lahendusi, mistõttu on ka nende IT haldamise vajadus suur.

„Projekti käigus püüame viia IMG Numeri IT valdkonna järgmisele tasemele – saavutades suurema süsteemsuse ja parema jätkusuutlikkuse.“ -Siim Jalakas

Tulemid:

  1. Edukalt koordineeritud IT valdkond