Sevenoili kaardirakenduse tellijajärelevalve

juuni 2014 - mai 2016

Kirjeldus:

Reval-Oil soovis tagada Sevenoili kaardikeskuse infosüsteemi arendamise projektis ettevõtte huvide kaitse ning tõhusa koordineerimise.

Varasemalt koostasid Leego Hanssoni analüütikud Sevenoili järgmise põlvkonna kaardirakenduse lähteülesande ning koordineerisid sobiva IT arenduspartneri leidmise hanget.

Kaardirakendus valmis koostöös Aktorsi ja Trinidad Consultinguga ning Leego Hanssoni konsultantidel olid projektis järgmised rollid ja ülesanded:

  1. Projektiga seotud koosolekutel osalemine ja nende planeerimine;
  2. Lepingu läbirääkimiste ja otsuste langetamise nõustamine;
  3. Informatsiooni kogumine, probleemi selgitamine ja lahenduste pakkumine;
  4. Dokumenteerimise piisavuse, tarvilikkuse ja korrektsuse korraldamine;
  5. Arendustööde edenemise jälgimine ja soovituste jagamine.

Sevenoili II generatsiooni kaardikeskuse loomisega oleme seotud olnud päris algusest – lähteülesande loomisest alates. Projekti muutsid põnevaks koostöö mitme osapoolega ning võimalus tutvuda kütuseäri igapäevaeluga. Siim Jalakas, konsultant.

Tulemid:

  1. Arutelude ajakava
  2. Eemalviibimiste kalender
  3. Projekti oluliste tegevuste ja otsuste ülevaade
  4. Kaardikeskuse prototüüp