PERH-i infoturbe poliitika koostamine

oktoober 2005 - november 2005

Kirjeldus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner PERH-i infosüsteemi ohtusid ja nõrkusi ning töötas välja PERH-i infoturbe poliitika.

Töö eesmärgiks oli analüüsida andmeturbega seotud ohtusid ja nõrkusi ning lähtudes analüüsi tulemustest koostada PERHi andmeturbe poliitika. Ohtude ja nõrkuste analüüsil ning turvanõuete formuleerimisel oli kesksel kohal üldistav, kogu PERH-i haarav käsitlus ja ei püütud kõikehõlmavalt käsitleda üksikute struktuuriüksuste spetsiifikat.

Tulemid

  1. Riskianalüüs
  2. Infoturbe poliitika