RIK-i arendusprotsesside hindamine

november 2011 – detsember 2011

Kirjeldus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner arendusosakonna tööprotsesse ja koostas kogunenud tähelepanekute alusel hinnangu ning soovituste ja tegevuste loetelu, olukorra parendamiseks.

Hindamine viidi läbi Avaliku e-toimiku projekti ja meeskonna raames.

Tulemid

Auditi aruanne