Riigikontrolli IT strateegia koostamine

september 2009 - oktoober 2009

Kirjeldus

Riigikontrolli tellimusel koostas HLP Riigikontrolli IT strateegia ja selle elluviimise tegevuskava 2010-2012. Konsultant tutvus IT strateegia koostamise tööde käigus Riigikontrolli infosüsteemiga ja koostas kogunenud tähelepanekute alusel hetkeolukorra ülevaate.   Tehti süsteemi tehnilise registri andmete eksport ja analüüsiti tulemit. Vaadati üle olemasolev dokumentatsioon. Auditeeriti arvutitöökohti.

IT strateegias kirjeldati arendusprioriteedid ning eeldused prioriteetide tagamiseks. Lisaks kirjeldati valdkondade visioonid – infrastruktuur, arvutiabi, arendus, andmeturve. Sõnastati ja planeeriti vältimatud tegevused ning järgmise etapi tegevused kitsaskohtade likvideerimiseks.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT strateegia ja tegevuskava 2010-2012
  3. IT strateegia ning tegevuskava 2010-2012 rakendamise juhend
  4. Ülevaade juhtkonnale