Riigikontrolli IT partneri hanke nõustamine

september 2008 - märts 2009

Hindan kõrgelt HLP puhul kompetentsust, süsteemsust ja järjepidevust ning lisaks projekti tulemuse saavutamisele sain koostööst boonusena kaasa head teadmised ja oskused edasiste IT projektide läbiviimiseks. Haldusteenistuse juhataja Margit Kuusk

Kirjeldus

Riigikontrolli tellimusel nõustas Hansson, Leego & Partner Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi juurutuspartneri hankimist ja pidas läbirääkimisi pakkujatega.

Tulemid

  1. Hankelepingu projekt
  2. Kooskõlastused ja nõu riigihanke dokumentidele
  3. Korrastatud riigihanke dokumendid
  4. Koosolekute (intervjuude) protokollid
  5. Põhjalikud memod