Riigikontrolli IT arenduse tellijajärelevalve

märts 2009 - jaanuar 2010

Hindan kõrgelt HLP puhul kompetentsust, süsteemsust ja järjepidevust ning lisaks projekti tulemuse saavutamisele sain koostööst boonusena kaasa head teadmised ja oskused edasiste IT projektide läbiviimiseks. Haldusteenistuse juhataja Margit Kuusk

Kirjeldus

Riigikontrolli tellimusel täitis Hansson, Leego & Partner Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi juurutuse tellijapoolse projektijuhi ja juhtrühma liikme ülesandeid ning teostas hankelepingu täitmise järelevalvet.

Tulemid

  1. Juhtrühma poolt kinnitatud projektiplaan
  2. Projekti kodukord
  3. Nõuded dokumentatsioonile
  4. Nõuded arendus- ja testkeskkonnale
  5. Töörühmade poolt kinnitatud ülesandepüstitused
  6. Testimise protokollid
  7. Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
  8. Aruande vorm teostatud tööde ja jagunevuse osas
  9. Ülevaated projekti juhtrühmale
  10. Eesmärkidele vastavalt toimiv rakendus.