Riigikontrolli dokumendihalduse ülesandepüstitus

jaanuar 2008 - juuni 2008

Hindan kõrgelt HLP puhul kompetentsust, süsteemsust ja järjepidevust ning lisaks projekti tulemuse saavutamisele sain koostööst boonusena kaasa head teadmised ja oskused edasiste IT projektide läbiviimiseks. Haldusteenistuse juhataja Margit Kuusk

Kirjeldus

Riigikontrolli tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner Riigikontrolli uue dokumendihaldussüsteemi hankimiseks ülesandepüstituse.

Tulemid

  1. RK nõuded infosüsteemile
  2. Kasutajate rollid
  3. Funktsionaalsed nõuded
  4. Mittefunktsionaalsed nõuded
  5. Põhjalikud intervjuude memod.