Riigikogu Kantselei IT organisatsiooni visioon

juuli 2011 - august 2011

Kirjeldus

Riigikogu Kantselei tellimusel koostas HLP kantselei IT organisatsiooni visiooni.

Peamiste huvigruppide esindajatega ning arenduspartneritega viidi läbi küsitlused hetkeolukorra hindamiseks. Selgitati välja IT positsioon organisatsioonis ja anti hinnang IT olukorrale.

Koostöös IT valdkonna vastutajatega töötati välja IT organisatsiooni visiooni elluviimiseks vajalik tegevuskava.

Tulemid

IT organisatsiooni hetkeolukorra kirjeldus; IT organisatsiooni visioon ja tegevuskava.