Riigikogu Kantselei andmekaitse riskianalüüs

oktoober 2007 - veebruar 2008

Kirjeldus

Riigikogu Kantselei tellimusel teostas Hansson, Leego & Partner asutuse riskianalüüsi ning koostas andmeturbe tegevuskava.

Analüütik selgitas välja infovarade turvaklassi, analüüsis infovaradele mõjuvaid ohtusid ning ohtude realiseerumise tõenäosust ja kirjeldas andmeturbe hetkeolukorda. Konsultant koostas tegevuskava andmeturbe olukorra parandamiseks.

Tulemid

  1. Infoturbe hetkeolukorra kirjeldus
  2. Andmeturbe poliitika
  3. Protseduuride kogumik
  4. Andmete turvaklass