Riigikogu andmekaitse talitluspidevusplaan

juuli 2008 - detsember 2008

Kirjeldus

Riigikogu Kantselei (RKK) tellimusel koostas Hansson, Leego & Partner RKK põhitegevusprotsessi toetava talitluspidevuse plaani ja infosüsteemide kordade projektid.

Projekti käigus selgitatati välja millistele põhitegevusprotsessidele on organisatsiooni iseloomust tulenevalt vajalik koostada talitluspidevuse plaan, täpsustati põhitegevusprotsesse üldisel tasemel, kirjeldati tugiprotsesside seos põhiprotsessidega.

Koordinaator koostas talitluspidevusplaanid, IS kordade projektid ja viis läbi arutelud võtmeisikutega.

Tulemid

  1. Põhitegevusprotsesside skeemid
  2. Põhitegevusprotsesside tugiprotsessid
  3. Talitluspidevuse plaan
  4. Infosüsteemi korrad