Ravimiameti IT tegevuskava koostamine

mai 2016 - juuni 2016

„Koostöö Leego Hansson OÜ-ga oli meie jaoks KOOSTÖÖ selle sõna kõige paremas tähenduses. Asjad sujusid, tähtaegadest peeti kinni ning kogu protsessi vältel oli meil võimalik Erkki, Siimu ja Reinu käest saada operatiivset tagasisidet ning häid näpunäiteid edaspidiseks. Ka keerulisemad asjad said lihtsalt ja loogiliselt lahti kirjutatud ning ära kaardistatud. Aitäh, et leidsite meie jaoks aega ja energiat!“
Gerli Laine, üldosakonna juhataja

Kirjeldus:

Ravimiamet soovis hinnata IT süsteemide hetkeolukorda ning saada nõu IT jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Ravimiameti IT valkonna juhtimise teeb keerukaks osapoolte ja lahenduste paljusus. Hea kooskõla ja areng on vaja tagada üle-euroopaliste, Sotsiaalministeeriumi ja asutuse siseste lahenduste vahel.

Leego Hanssoni konsultandid koostasid detailise ülevaate organisatsiooni IT hetkeseisust, viis läbi IT lahenduste ja kompetentsi analüüsi ning koostasid projekti lõpus tähelepanekute põhjal soovitused IT valdkonna arendamiseks koos konkreetse tegevuskavaga.

“Projekti tegi mõnusaks Ravimiameti võtmeisikute avatud ja särasilme koostöö. Ühe vahva täiendefektina jõudsime selle projekti käigus uudsele lähenemisele organisatsiooni dokumentatsiooni visualiseerimisel. On sagedane väljakutse, et strateegiate, plaanide, loendite ja töökorra reeglite rägastik on võtmeisikute jaoks hoomamatu. Leidsime päris vahva viisi, kuidas dokumentide kogumit visuaalselt selgelt ja põnevalt esitada.” Erkki Leego, konsultant.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT valdkonna arendamise soovitused ja tegevuskava