Raiti serveripargi uuendamine

oktoober 2013 - jaanuar 2014

Kirjeldus

Hansson, Leego & Partner tagab Raiti infosüsteemi hea käekäigu aastast 2006. IT taristu kaasajastamist plaaneeriti hulk aega ning 2013 hilissügisel võeti kasutusele uus riistvara ning tarkvaralised lahendused ettevõtte põhitegevuse ladusaks toetamiseks.

Uuendatud serverpark võimaldas luua virtualiseeritud-tõrkekindla klasterlahenduse. E-posti serveri versiooniuuendus lisas võimalusi  grupitöö vahendite tõhusamaks kasutamiseks.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kirjeldus;
  2. Infosüsteemi arengukava;
  3. Virtualiseeritud klasterlahendus.