Raiti failihalduse korrastamine

juuli 2014 - detsember 2014

Kirjeldus

Rait soovis korrastada ettevõtte failide haldust.

HLP kaardistas failisüsteemi hetkeseisu, pani paika uue haldamise loogika, tegi vastavad korrektuurid ja koolitas välja töötajad.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra kaardistus
  2. Ülemineku plaan
  3. Korrastatud failisüsteem
  4. Kasutusjuhendid