Quattromed HTI Laborite IT juhtimine

august 2007 - märts 2011

Kirjeldus

Quattromed HTI tellimusel osutas Hansson, Leego & Partner IT juhtimise teenust.

IT juht tagas erinevate IT-partnerite koostöö tervikliku infosüsteemi toimimisel, valdkonna IT-alase suhtevõrgustiku aktiivse koostöö ning Quattromedi huvide kaitse IT projektides.

Tulemid

  1. Strateegia
  2. Protseduurid
  3. Koostöölepingud
  4. Koostöövõrgustik
  5. Toimiv infosüsteem