Profiil Plussi IS toimimise tagamine

juuli 2008 - mai 2009

Kirjeldus

Profiil Plussi tellimusel teostas Hansson, Leego & Partner Profiil Plussi infosüsteemi auditi ja korrastamise.

01. juulist 2008 tagas HLP firma infosüsteemi toimimise ja arengu.

Tulemid

  1. IT strateegia ja tegevuskava
  2. Arvutabi
  3. Toimiv infosüsteem
  4. Sisekorrad