Põllumajandusministeeriumi e-teenused

mai 2007 - august 2007

Kirjeldus

Põllumajandusministeeriumi tellimusel kaardistas Hansson, Leego & Partner ministeeriumi ja tema valitsemisala võimalikud e-teenused.

Analüütik aitas leida ja kirjeldada teenused, mida saab pakkuda avalikkusele või teistele valitsusasutustele.

HLP kujundas avaliku sektori välise innovaatilise vaate infotehnoloogia efektiivseks rakendamiseks.

Tulemid

  1. Kolme e-teenuse hankeobjekti kirjeldus
  2. Ülevaade e-teenuste vajadustest ja võimalustest valitsemisalas