Pindi Kinnisvara IS hetkeolukorra hindamine

veebruar 2015

Kirjeldus

Pindi Kinnisvara soovis hinnata oma infosüsteemi toimimist ja jätkusuutlikkust.

Ettevõttes oli käimas maaklerite ja hindajate lahenduste paralleelne arendamine. Enne järgmiste investeeringute kavandamist sooviti veenduda, et ollakse tehnoloogiliselt ja strateegiliselt õigel teel.

HLP konsultant viis läbi mõttetihedad intervjuud juhtide, peakasutajate ja arendajatega ning analüüsis tööprotsesside efektiivsust andmete töötlemise seisukohalt. Kogutud sisendi põhjal tõi konsultant välja tähelepanekud ning koostas soovitused IT valdkonna edasiseks korraldamiseks.

Projekti tulemusena käivitati hulk uusi arenguid – kodulehekülje ja põhirakenduste arendamine uutel alustel ning riistvara standardile põhineva arvutitöökohtade värskendamine.

Pindi on olnud aastaid innovaatiline tehniliste lahenduste rakendaja. Eriti põneva lahenduse on nad loonud hindamiste valdkonna toetamiseks. Nauditav on koostööd teha teotahteliste juhtidega. Erkki Leego, juhtivkonsultant.

Tulem

  1. Soovitused ja tegevused IT valdkonna edasiseks korraldamiseks

25.02.2015