Personalitarkvara lähteülesanne

juuni 2014 - august 2014

Kirjeldus

Tallinna Vesi tellimusel koostas Leego Hansson ettevõttele lähteülesande personali- ja palgaarvestuse tarkvara hankimiseks.

Leego Hanssoni analüütik tutvus olemasoleva tarkvaraga ning viis läbi arutelud võtmeisikutega, et välja selgitada hetkeolukord ning soovid ja ootused uuele süsteemile. Projekti tulemusena kirjeldas konsultant tööprotsessid, infosüsteemide seosed ja nõuded hangitavale tarkvarale.

Leidsin varasema majandustarkvara taustaga personali võtmeisikuga kiiresti ühise keele ning saime üheskoos disainida personalisüsteemi, mis oskab väga efektiivselt ära kasutada tarkvaralahenduse potentsiaali ülevaadete koostamisel ja kasutaja teavitamisel. Nutikas lahendus võimaldab aga omakorda palju laiapõhjalisemat personalihaldust, kuna teeb suure osa meelespidamise ja tähelepanu juhtimise tööd personalijuhi eest ära. Eveli Pung, ärianalüütik.

Tulem

  • Personali- ja palgaarvestuse lähteülesanne