PERH-i IT juhtimise protseduur

oktoober 2006 - november 2006

Kirjeldus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla tellimusel HLP töötas välja asutusesisese IT projektide juhtimise protseduuri. Konsultant koostas tegevuskirjelduse ning iga olulise etapi dokumentide aluspõhjad.

Reeglistiku aluseks oli PERHi poolt valitud projektijuhtimise metoodikad PRINCE2 ja RUP.

Tulemid

  1. Projektide juhtimise tegevuskirjeldus
  2. Oluliste etappide dokumentide põhjad